+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. Pierakstīt vispārīgā veidā telpiskas spēku sistēmas galvenā speķu vektora un galvenā momenta projekcijas uz koordinātu asīm.

 

2. Aprēķināt apaļstieņa šķērsgriezuma rādiusu R, ja doti vērpes momenti M1=20 kNm, M2=30 kNm, M3=50 kNm, M4=60 kNm; Pieļaujamais spriegums [τ]=90 MPa

 

3.Aprēķināt apaļstieņa šķērsgriezuma rādiusu R, ja F0=40 kN, q0=80 kN/m, m0=60 kNm, a=lm, pieļaujamais spriegums liecē [σ]=200 MPa

Mehānikas eksāmens

  • 35.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 143MEH