+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. grafoanalītiskais darbs

Temats-Divbalstu sijas aprēķināšana 

1. Brīvi izvēlēta mērogā uzzīmēt divbalstu sijas aprēķina shēmu, ar latīņu-alfabēta burtiem atzīmēt sijas raksturīgos punktus, ar romiešu cipariem atzīmēt nepieciešamo šķēlumu vietas

 

2. Atbilstīgi aprēķina shēmai, uzzīmēt reaktīvos spēkus (balstu reakcijas)

 

3. Analītiski aprēķināt reaktīvo spēku (balstu reakciju) vērtības, sastādot spēku izraisīto momentu summas v-jumus attiecībā pret sijas balstiem, veikt aprēķina pārbaudi

 

4. Aprēķināt lieces momenta vērtības sijas raksturīgajos punktos un atzīmētajos šķēlumos

 

5. Konstruēt lieces momenta vērtību epīru

 

6. Aprēķināt šķērsspēka vērtības sijas raksturīgajos punktos

 

7. Konstruēt šķērsspēka vērtību epīru

 

8. Ja nepieciešams, aprēķināt maksimālā lieces momenta vērtību, kuras ordinēta atrodas virs nulles vērtības šķērsspēka epīrā (attālumu uz abscisu ass aprēķināt, izmantojot līdzīgu trīsstūru pazīmi)

 

9. Analizēt lieces momenta un šķērsspēka epīru, noteikt maksimālās lieces momenta un šķērsspēka vērtības, interpretēt aprēķinātās iekšējo spēku vērtības

 

10. Izmantojot uzdevuma nosacījumus, aprēķināt nepieciešamo sijas šķērsgriezuma laukumu

 

Secinājumi

Jāraksturo sijas elementu iekšējo spēku (lieces momenta un šķērsspēka) maksimālās vērtības, nepieciešamā šķērsgriezuma laukums, sijas masa, izliece, reakciju vērtības un virziens balstos, konstruktīvās prasības sijas balstu izveidošanā

q = 1,5 kN/m

M = 12 kN∙m

P = 6 kN

24. variants

 

 

1. grafoanalītiskais darbs, Divbalstu sijas aprēķināšana

  • 20.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 146MEH