+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

q=2T/m, m=3T*m,

 P=1T 

a=1m, b=2m, c=1m

[sigma]=1800kG/cm2 

šķērsgriezumā ir kvadrāts (un dubult T sija)

Uzzīmēt epīru; Izvelēties šķēluma izmēru

  • 40.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Uzzīmēt epīru;  Izvelēties šķēluma izmēru

Uzzīmēt epīru; Izvelēties šķēluma izmēru

Uzzīmēt epīru;   Izvelēt šķēluma izmēru a (stiprības aprēķins σ < [σ])...

30.00€ 148MEH

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 149MEH