+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

ATOMS UN ATOMA KODOLS

  1. uzdevums (6 punkti)

Darbā izmanto formulu lapu un ķīmisko elementu periodisko tabulu!

 

Apgalvojums

a)

Nejonizētā atomā protonu skaits kodolā ir vienāds ar elektronu skaitu kodola apvalkā.

 

 

b)

Starojumā ar lielāku viļņa garumu katra fotona enerģija ir lielāka nekā starojumā ar mazāku viļņa garumu.

 

 

c)

Gaisā infrasarkanā starojuma viļņa garums ir lielāks nekā ultravioletā starojuma viļņa garums.

 

 

d)

Atoma kodolā starp protonu un neitronu darbojas kodolspēki, bet starp protonu un protonu tie nedarbojas.

 

 

e)

a starojums ir pozitīvi lādētu daļiņu plūsma, kuru izstaro radioaktīvie izotopi.

 

 

f)

Ja radioaktīvā izotopa aktivitāte pēc 3 h kļūst 2 reizes mazāka, tad tā pussabrukšanas periods ir 1,5 h.

 

 

 

  1. uzdevums (7 punkti)

Par kodolsintēzes reaktoru var uzskatīt arī Sauli un citas zvaigznes. Kodolsintēzes reakciju var realizēt arī uz Zemes. Piemēram, Lielbritānijā kopš 1997. gada darbojas kodolsintēzes reaktors JET (Joint European Torus). Sasniedzot 1∙108 °C temperatūru, ir iespējams panākt reakciju starp ūdeņraža izotopiem 21H un 31H, kuru kodoli saplūst kopā. Rodas α daļiņa (42He kodolam) un neitrons ar lielu enerģiju, kuru var izmantot tvaika sakarsēšanai. Savukārt tvaiku var izmantot tvaika turbīnas darbināšanai. Tvaika turbīna darbina elektroģeneratoru. No ūdens var iegūt 21H (aptuveni 35 g no 1 m3). Dabā nav atrodams 31H, bet to var iegūt tādā pašā kodolsintēzes reaktorā, ja 63Li kodolā ietriecas neitrons.

(No laikraksta “Neatkarīgā Rīta Avīze”. Fiziķi Sauli būvēs uz Zemes. 2004.gada 3. jūnijs.)

 

a) Uzraksti kodolreakciju!

21H +  31H = ……………..

b) Paskaidro, kāpēc vajadzīga ļoti augsta temperatūra, lai notiktu kodolreakcija!

21H +  31H = ……………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Kodolreakcijā 21H + 31H = …………….. izdalās aptuveni 17,6 MeV enerģijas.

1 MeV ≈ 4,44∙10-20 kW∙h.

Ja minētajā kodolreakcijā sintezējas 4 g hēlija, tad izdalās 1,06∙1025 MeV enerģijas.

Nelielā privātmājā gadā tiek patērētas 2600 kW∙h elektroenerģijas. Ja elektroenerģijas ražošanai izmantotu 20 % enerģijas, kas izdalās, sintezējot 4 g hēlija, cik šādu privātmāju varētu nodrošināt ar elektroenerģiju gada laikā?

d) Kodolsintēzes reaktorā radioaktīvā viela ir tritijs 31H, kura kodoliem sabrūkot, rodas β starojums. β daļiņām ir ļoti maza enerģija, gaisā tās pārvietojas tikai dažu milimetru attālumā. Tritija pussabrukšanas periods ir 12,6 gadi. Salīdzini radiācijas bīstamību kodolsintēzes reaktorā un tādā reaktorā, kur enerģiju iegūst urāna atoma kodolu dalīšanās procesā!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. uzdevums (2 punkti)

a) Paskaidro, kādu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku atstāj pārdozēta ultravioletā starojuma iedarbība!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

b) Paskaidro, kādi drošības pasākumi jāievēro, strādājot ar lāzera ierīcēm!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. uzdevums (4 punkti)

Ja urāna 23592U kodolā ietriecas neitrons 10n , tad kodols sadalās divās daļās, no kurām viena daļa ir ksenona 14054Xe kodols, vēl atbrīvojas divi neitroni. Viens no šiem diviem neitroniem atkal ietriecas citā urāna kodolā, kas tādā pašā veidā sadalās.

a) Paskaidro, kāds kodols ir otra daļa!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Pabeidz uzzīmēto shēmu!

 

Atoms un atoma kodols

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Fizika mūsdienu tehnoloģiju procesos

Fizika mūsdienu tehnoloģiju procesos

Fizika mūsdienu tehnoloģiju procesos 1. uzdevums (10 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Ieve..

14.00€ 221FIZ

Pasaules uzbūve

Pasaules uzbūve

Pasaules uzbūve uzdevums (10 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstoš..

14.00€ 222FIZ

Atoms un atoma kodols

Atoms un atoma kodols

ATOMS UN ATOMA KODOLS uzdevums (6 punkti) Darbā izmanto formulu lapu un ķīmisko elementu periodis..

14.00€ 223FIZ

Apgaismojums un attēli

Apgaismojums un attēli

APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 1 . variants Darbā izmanto formulu lapu! uzdevums (6 punkti ) Vai apgalvoj..

14.00€ 224FIZ

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI variants   1. uzdevums (6 punkti) Papildini teikumus!..

14.00€ 225FIZ

Atoms un atoma kodols

Atoms un atoma kodols

ATOMS UN ATOMA KODOLS 1. uzdevums (6 punkti) Darbā izmanto formulu lapu un ķīmisko elementu periodis..

14.00€ 327FIZ

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 223FIZ