+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

1. uzdevums (6 punkti)

Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!

 

Apgalvojums

a)

Apgaismojumu mēra luksos.

 

 

b)

Gaismai pārejot no optiski mazāk blīvas vides optiski blīvākā vidē, krītot slīpi pret virsmu, laušanas leņķis ir mazāks nekā krišanas leņķis.

 

 

c)

Gaismas stars, kas krīt uz savācējlēcu, pēc laušanas lēcā vienmēr iet paralēli galvenajai optiskajai asij.

 

 

d)

Fotografējot priekšmetus, fotoaparāta objektīvs veido tiešus un reālus priekšmetu attēlus.

 

 

e)

Pilnīgā gaismas atstarošana uz robežvirsmas starp divām vidēm notiek tad, kad krītošais stars atrodas optiski mazāk blīvā vidē.

 

 

f )

Tuvredzību iespējams koriģēt ar izkliedētājlēcām.

 

 

 

2. uzdevums (10 punkti)

Naktī ir iespējams pamanīt kvēlojošu sērkociņu lielā attālumā. Tā gaismas stiprums ir 2 · 10-3 cd. Minimālā gaismas plūsma, ko uztver cilvēka acs ir 1·10-13 lm, bet paplašinātas zīlītes laukums naktī ir 38 mm2.

a) Cik liels ir minimālais apgaismojums, ko uztver cilvēka acs?

b) Kādā vislielākajā attālumā ir iespējams pamanīt kvēlojošu sērkociņu naktī, ja cilvēks atrodas klajā laukā un “nespīd “ Mēness?

c) Kā un kāpēc mainās šis attālums pilnmēness laikā?

d) Kā un kāpēc mainās šis attālums pilsētā labi apgaismotā ielā?

 

3. uzdevums (8 punkti )

 

Laboratorijas darbā tika izmantota savācējlēca, kuras fokusa attālums 8 cm.

a) Uzzīmē staru gaitu savācējlēcā, ja uz to paralēli savācējlēcas galvenajai optiskajai asij krīt paralēlustaru kūlis!

b) Uz laboratorijas darbā lietoto lēcu, kuras fokusa attālums ir 8 cm, krīt gaismas stari no priekšmetaAB. Punkts A atrodas uz lēcas galvenās optiskās ass un tā attālums no lēcas optiskā centra ir 12 cm.  

Uzraksti, kāds mērogs ir izmantots attēlā ! ..........................................................

c) Konstruē Priekšmeta AB attēlu savācējlēcā!

  

d ) Raksturo attēlu, pasvītrojot vajadzīgo! (Palielināts, samazināts, reāls, šķietams, tiešs, apgriezts)

 

 e) Nosaki punkta B attēla attālumu no savācējlēcas galvenās optiskās ass! .......................

 

4. uzdevums (5 punkti).

Gaisā ir novietota vienpusēji izliekta lēca, tās liektās virsmas rādiuss ir 20 cm. Lēcas materiāla gaismas laušanas koeficients attiecībā pret gaisu ir 1,5.

 

a) Noteikt lēcas optisko stiprumu

b) Noteikt lēcas veidu

c) Kā mainīsies lēcas optiskais stiprums, ja to no gaisa pārvietos ūdenī. Ūdens gaismas laušanas koeficients attiecībā pret gaisu ir 1,33.

 

 

Apgaismojums un attēli

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Apgaismojums un attēli

Apgaismojums un attēli

APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 1 . variants Darbā izmanto formulu lapu! uzdevums (6 punkti ) Vai apgalvoj..

14.00€ 224FIZ

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 325FIZ